ZAVIN specifiek ziekenhuis afval

ZAVIN staat voor Ziekenhuis Afval Verwerkings Installatie Nederland. Sinds 1990 is ZAVIN actief in de verwerking van specifiek ziekenhuisafval. Deze categorie is als gevaarlijk afval bestempeld in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP 2). Vanaf het begin is in samenwerking met de overheid en partners een logistiek systeem opgezet dat een verantwoord transport en verwerking garandeerd.

ZAVIN zet zich in om op kwalitatieve en milieuverantwoorde wijze het afval te verwerken. Daarbij wordt een zo hoog mogelijk rendement aan energieterugwinning nagestreeft.

In samenwerking met haar aandeelhouders Van Gansewinkel en SITA beschikt ZAVIN over een brede kennis op het gebied van verpakking, inzameling, transport en verwerking.

De derde aandeelhouder HVC ondersteunt ZAVIN middels een facilitair contract voor de verwerking van afvalwater en het afnemen van stoom voor indirecte electriciteitsopwekking. 

ZAVIN heeft een capaciteit van ca. 10.000 ton per jaar.

Door toepassing van de Best Beschikbare Technieken en met inzet van de in de organisatie aanwezige kennis voldoet ZAVIN aan de hoogste eisen voor de kwaliteit van verwerking en uiteindelijk voor het milieu. ZAVIN is dan ook ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) gecertificeerd. Tevens is ZAVIN sinds 29 augustus 2013 OHSAS 18001 (ARBO) gecertificeerd.