De luchtemissie via de schoorsteen wordt conform de vergunning gemeten en geregistreerd. 

De metingen zijn continu en ook de data wordt continu geregistreerd. 

Na  het einde van het kalenderjaar worden deze verdelingen, per schadelijke stof, aan de overheid gerapporteerd. 

De meetwaarden worden ook op het bedieningspaneel van de installatie zichtbaar gemaakt.