ZAVIN is voor de totale organisatie gecertificeerd conform

ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001

 

Door het behalen van deze certificaten tonen wij effectief aan dat de kwaliteit-, arbo- en milieuaspecten van onze activiteiten goed beheerst worden. Dit is weergegeven in de beleidsverklaring van ZAVIN. Certificering vindt ieder jaar plaats door een externe audit.

Onderstaand zijn de certificaten weergegeven:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018