PreZero

Afval is waardevol. Door afvalstromen bij de bron goed te scheiden, kunnen we er grondstoffen van maken die we steeds opnieuw kunnen gebruiken in nieuwe producten en materialen. Om waardevolle grondstoffen van de aarde te beschermen en te behouden, wil PreZero iedereen laten inzien hoe waardevol afval is.

Renewi

Voor ons is afval een manier van denken, een kans. Wanneer we iemands afval ophalen geven we het een nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten.

HVC Groep

HVC voert het afvalbeheer uit voor 55 aandeelhoudende gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland. Als gemeentelijk samenwerkingsverband beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van de deelnemende overheden op het gebied van duurzaam afval- en energiebeheer…

Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van afvalbedrijven die actief zijn in de gehele keten…