Specifiek Ziekenhuis Afval (S.Z.A)

S.Z.A. staat voor Specifiek Ziekenhuis Afval.

Dit afval komt vrij bij intramurale instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleegtehuizen met medische voorzieningen, huisartsen, dierenartsen en tandartsenpraktijken en extramurale instellingen, zoals b.v. laboratoria.

S.Z.A. is een gevaarlijke afvalstof die vraagt om een speciale verwerking in verband met eventueel besmettingsgevaar of vanwege verwerkingstechnische problemen.
Daarnaast zijn etische en estetische aspecten redenen om het specifieke ziekenhuisafval niet tegelijkertijd met het bedrijfsafval op de gebruikelijke wijze te verwerken.Het betreft immers vaak infectueus afval, maar ook cytostatica, genetisch gemodificeerd afval en humane delen.

Meer informatie vind u terug in het LAP3 (Landelijk Afvalbeheers Plan) en in de definitie van de WHO (World Health Organisation).

Het specifieke ziekenhuisafval is niet alleen geclassificeerd als gevaarlijk afval, maar ook als een gevaarlijke stof, gedefinieerd onder infectieuze stoffen, klasse 6.2.(hierdoor is de wijze van verpakken vastgelegd in de richtlijnen voor transport van Gevaarlijke Stoffen, het zogenaamde ADR). Tevens valt het S.Z.A. onder de Europese Afvalstoffen Lijst (EURAL).

Een sluitende definitie en een strikt vergunningenbeleid voor zowel de verwerker als de inzamelaars hebben er voor gezorgd dat het specifieke ziekenhuisafval op een verantwoorde wijze verwerkt wordt in een speciale installatie: ZAVIN te Dordrecht, waarbij tevens mogelijkheden voor de verwerking van aanverwante (gevaarlijke) stoffen in basis aanwezig zijn.