Milieu1 Milieu 2 Milieu 3

Nieuws over ZAVIN

29-08-2012 - Van een natte ontslakker naar een droge ontslakker

ZAVIN heeft als eerste in Nederland een droge ontslakker ...

Overig nieuws

Van een natte ontslakker naar een droge ontslakker

ZAVIN heeft als eerste in Nederland een droge ontslakker geinstalleerd.

Bij een vrijwel iedere vorm van verbrandingsinstallatie vallen de slakken (asresten) na de verbranding in een waterbad (tevens functionerend als slot voor de onderdruk). Hier worden de slakken afgekoeld en vervolgens verlaten deze resten de installatie. Tot voor kort was dit ook het geval bij de installatie van ZAVIN. Het waterbad en de bijbehorende afvoersystemen zijn echter verwijderd en hier is een nieuwe metalen platenband voor in de plaats gekomen. Deze platenband is volledig luchtdicht omkast.

Doordat de platenband zeer langzaam draait is het proces met ca. 2 uur verlengd. Op deze wijze is de kwaliteit van de slakken flink toegenomen. Met het waterslot was de kwaliteit al goed maar nu zijn we in principe in staat om met name metalen uit de slak te halen. Dit wordt niet door ZAVIn zelf gedaan maar door partners waarmee we nu in de verkenningsfase zijn. Streven is om voor eind 2012 de eerste serieuze proeven uitgevoerd te hebben.